Verbinden staat juist ook voor het bereiken van synergie. Waar één plus één meer is dan twee. Maar ook bij het overbruggen van verschillende inzichten en standpunten. Vanuit het gedachtengoed van Mutual Gains weten we dat de oplossing vaak ligt in het vinden van alternatieve valuta waarmee de “overkant” van concurrent of tegenstander tot een coalitie- of alliantiepartner dan wel medestander groeit.

Ook het vergroten van de ’taart’ waarmee er meerwaarde en of alternatieve valuta ontstaat, is een bekende aanpak om te kunnen verbinden. Al deze activiteiten beginnen evenwel met het inleven in de belevings en waarderingswereld van de ander. Alleen dan kunnen de alternatieve valuta gevonden worden. Strategisch Omgevings Management biedt de handvatten voor dit proces.

Veel samenwerkingsverbanden hebben in hun aanloopfase te maken met een proces van verbinden en kunnen dus profiteren van het toepassen van dit gedachtengoed.