Over veranderen is al veel geschreven. Het veranderproces met de daarin belangrijke factoren en mogelijkheden om verandering positief te beïnvloeden hebben wetenschappers al weten te ontleden. We begrijpen nu welke factoren het verandervermogen van mensen, en de organisaties waarin zij werken, bepalen. Maar begrijpen is één. Effectief toepassen is twee. Natuurtalenten weten verandering met een ogenschijnlijke eenvoud te bewerkstelligen.

Verandering moet groeien en is veelzijdig

We duiden het dan vaak als leiderschap wat het verschil maakt. Feit blijft dat zowel het natuurtalent als de veranderdeskundige de omstandigheden waar de verandering begint scherp weten te analyseren en duiden. Daarna activeren ze het veranderrepertoire om de verandering in gang te zetten en te houden. Gerichte, qua moment goed gekozen, communicatie vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. Ook het werken met invloedstijlen die aansluiten op de karakteristieken van de organisatie en/of personen hoort daar als instrument bij.

Kortom succesvol beheerst veranderen vergt een doordachte veranderaanpak, zeker waar het digitalisering betreft. Digitalisering blijft nog steeds mysterieus voor velen en disruptieve effecten vragen tegelijk om een snelle adaptie. Wij helpen u graag een veranderstrategie en veranderplan vorm te geven.