Evalueren en reviewen van projecten, programma’s en samenwerkingsconstructies is een vast onderdeel van de dienstverlening. Soms wordt dit ook wel het geven van een second opinion (expert oordeel) genoemd.

Reviewen

Reviewen is het tegen professioneel kader afwegen van het te reviewen object (het project, het programma, de governance, de samenwerkingsconstructie enz.). Op basis van een startgesprek wordt met opdrachtgever en reviewer afspraken gemaakt over de gewenste casus en het bijbehorende te hanteren kader. Daarna volgt een gedegen verkenning van omgeving, documentatie en (groeps) gesprekken met de betrokken spelers en belanghebbenden. Veelal construeren wij samen een tijdslijn om inzicht te krijgen in de onderlingen relaties van evidente gebeurtenissen die kunnen helpen bij het vinden van mogelijke onderliggende invloeden of oorzaken. De bevindingen die uit de review volgen worden altijd volgens de methode van hoor en wederhoor getoetst alvorens rapportage plaatsvindt. Een review onderscheid zich van een audit. Een audit kent namelijk een vast toetskader en kan als vinklijst afgehandeld worden. Daarentegen, bij een review wordt altijd de professionele maat genomen en volgt een reeks bevindingen waaraan een conclusie en aanbevelingen verbonden kunnen worden.

Reviewen: meekijken of het echte beeld overeenkomt met het beeld is wat men kan en wil zien

Evalueren

Bij evalueren wordt eveneens vooraf een evaluatiekader vastgesteld en het te evalueren object (de organisatie, de samenwerking, de governance, het omgaan met kaders en architectuur enz.) vergeleken met het evaluatiekader. Het verschil met de review is dat het evaluatiekader geen professionele maat behoeft te zijn. De opdrachtgever kan zelf aangeven waarop hij de evaluatie wil laten toepassen. Dan kan ook de transparantie van de besluitvorming of de mate waarin de doelen bereikt zijn omvatten.