Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten door Eric bij de overheid

Rijksoverheid

  • Rijkswaterstaat, Ministeries IenW, BZK, Justitie & Veiligheid, EZK, OCW, Kadaster, Geonovum, Nationale Politie, CIBG, Logius, BKWI, RCE

Provincies

  • Groningen, Zuid Holland, Limburg, Overijssel, Noord Brabant, IPO en BIJ12

Gemeenten

  • Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Arnhem, Deventer (DOWR), DLT-gemeenten

Waterschappen

  • Waterschappen HHNK, Rijn & IJssel, Rivierenland, Het Waterschapshuis, Informatiehuizen Water en Marien, STOWA, HWBP-programma

Veiligheidsregio’s

  • Veiligheidsregio’s Fryslân, Limburg Noord, Limburg Zuid, NO-Gelderland, Gelderland Midden, GGD Nijmegen, ZO-Brabant en IFV Instituut Fysieke Veiligheid (inclusief NBBE, Brandweer NL, NvBR, GHOR NL)

Omgevingsdiensten

  • Omgevingsdienst Haaglanden, DCMR Milieudienst Rijnmond en Omgevingsdienst.nl

Andere samenwerkingsverbanden

  • SSC Zuid-Limburg, Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet, Samenwerkende wegbeheerders, Samenwerking NDOV, SSC ZKP (ONS), SSC DOWR, Stichting RIONED, Stichting CROW, BIMloket, Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving