Realiseren van profijt bestaat uit enerzijds het beheerst projectmatig realiseren van de onderdelen waarmee de digitalisering succesvol kan worden ingezet en het aanpassen van werkwijze en processen om het profijt werkelijk te gaan behalen. Daarbij speelt verandermanagement naast projectmanagement een belangrijke rol. Tegenwoordig wordt de projectmatig realisatie veelal via de AGILE werkwijze tot stand gebracht.

Profijt ontstaat wanneer de digtale werkwijze en de digitale hulpmiddelen echt geland zijn in de organisatie

Keer terug naar de hoofdpagina