Naast het Project Canvas voor de initiatief- en definitiefase van een project is door iX-Change Organisatieadvies het Project GRIP Canvas (c) ontwikkeld. Dit Project GRIP Canvas is bedoeld om overzicht te hebben en te houden op de inrichting van de beheersing en de inrichting van het projectvehikel. Het is een canvas dat onafhankelijk van de gekozen projectmanagementmethode kan worden gebruikt en heeft dus een brede toepassing.

Waar wordt het project GRIP Canvas gebruikt

Het Project GRIP Canvas wordt gebruikt om het project na het projectcontract op weg naar het projectresultaat effectief in te richten. Daarmee richt het zich enerzijds op de projectbeheersing en anderzijds op de effectiviteit van de inrichting van het voortstuwingsmechanisme van het project. Dat mechanisme wat een project voortstuwt en resultaten produceert noemen we hier het projectvehikel.

Het Project GRIP Canvas is gericht op de inrichting van de beheersing en de inrichting van het projectvehikel.

Projecten worden qua beheersing veelal ingericht op binnen tijd, geld en scope en kwaliteit resultaten op te leveren. Deze vorm van inrichting zou je de primaire beheersing kunnen noemen. Er is evenwel nog een tweede serie aspecten waarop management nodig is. We duiden deze groep van aspecten hier als het projectvehikel. Dat is het geheel van schaarse middelen, elan, verandervermogen enz. dat maakt dat de projectmatige realisatie wordt voortgestuwd.