De ‘Project Canvas’-methode is een variant van de business canvas methode. Een Canvas ook wel sjabloon of template genoemd geeft de gebruiker een snel overzicht in de belangrijke onderdelen van de opgave, die met het canvas wordt gefaciliteerd. Het canvas vervult de rol van raamwerk, biedt structuur, overzicht en borgt de samenhang bij het het toepassen. Een goed canvas is eenvoudig, flexibel toe te passen zonder dat de beoogde werking verloren gaat. Het Project Canvas werd in 1993 in Nederland geïntroduceerd door mijn oud Twynstra Gudde collega’s Theo van der Tak, Rudy Kor en vakcollega Jo Bos. Het Project Canvas is niet gekoppeld aan een vaste projectmanagement-methode en universeel toepasbaar bij het definiëren van een project.

Project Canvas

Een universeel Canvas voor de het houden van GRIP op een project ontbrak nog. Elke projectmanagementmethode kiest zo haar eigen invalshoeken om het realisatieproces te sturen en te beheersen. iX-Change Organisatieadvies werkte een Project GRIP Canvas (c) uit waarmee , onafhankelijk van de gekozen methode van projectmanagement, de aspecten voor GRIP hebben en houden overzichtelijk worden aangeboden.

Project GRIP Canvas (c) iX-Change Organisatieadvies

Zoals in bovenstaande figuur zichtbaar is, richt het Project GRIP Canvas zich op de fase tussen projectcontract en projectresultaat.

Het project GRIP Canvas bestaat uit twee onderdelen

Het Project GRIP Canvas bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel richt zich op de beheersing van tijd, geld, kwaliteit en scope, hier weergegeven als een driehoek , maar ook wel bekend als het duivelsvierkant. het tweede deel richt zich op het projectvehikel als geheel van mensen, en mechanismen voor samenwerken, managen & matchen. De meeste projectmanagementmethoden besteden veel tijd aan het eerste deel. Maar de feitelijke efficiency, elan en daarmee effectiviteit van inzet van schaarse middelen zit vooral in het GRIP hebben en houden op het tweede deel. Dat deel wordt nog vaak overgelaten aan de persoon en competenties van de projectleider zonder daar expliciet zicht op te houden.