Portfoliomanagement is een methode om de ambitie te vertalen naar een serie geprioriteerde projecten. Dit tegen de achtergrond van informatiebeleid en de werking van de bedrijfsfunctie informatie-management. Bij portfoliomanagement worden business-waarde naar kansrijkheid en haalbaarheid gewogen. Daarnaast wordt de portfolio op inhoudelijk & beheersmatige samenhang bezien. Tenslotte vertaalt de portfolio zich naar een informatieplanning waarbij kennis- & verandercapaciteit en budget in ogenschouw worden genomen.

Portfolio-management is strategisch kiezen, gegeven de beschikbare capaciteiten en met koers op de toekomst
Portfoliomanagement: een multicriteria-analyse / weging van business prioriteiten, capaciteit en budget

Keer terug naar de hoofdpagina