Portfolio-management is een werkwijze/techniek om prioriteiten voor de uitvoering te bepalen. Daartoe wordt een tabel met projecten, programma’s en verbeter- & innovatie-initiatieven bijgehouden. Deze worden onderling op basis van meerdere aspecten stelselmatig gewogen om de prioriteiten voor de uitvoering te bepalen. Net als in programma-management, waar deze techniek ook wordt gebruikt, leidt deze tot het managen in termen van de 5S-en. Start, Stop, Speed, Steady en Slow: Dat zijn de 5 uitkomsten van de weging per project/initiatief.

Iedereen steekt zijn hand op , Allemaal willen ze prioriteit

Portfoliomanagement is naast een techniek ook vooral een proces waar de belanghebbenden samen tot overeenstemming komen over deze prioriteiten. Dit doordat ze als belanghebbenden samen de weging stelselmatig uitvoeren. En omdat deze weging zowel op basis van argumenten als gezagsverhoudingen en ‘weten te overtuigen’ plaatsvindt. Lees meer op portfoliomanagement toepassen.