iX-Change Organisatieadvies verricht primair vier soorten dienstverlening:

  1. Reviewen, evalueren en doen van haalbaarheidsstudies (projecten, programma’s en organisaties)
  2. Organiseren resp. inrichten van projecten, programma’s en organisaties alsmede het maken van businesscases
  3. Managen van projecten en programma’s (geen interimmanagement)
  4. Ondersteuning bij met nemen van strategische en tactische beslissingen

En specifiek in verander-volle, samenwerking-rijke, digitalisering-rijke situaties. Denk aan informatie-knooppunten, sectorale samenwerkingsorganisaties waar digitalisering een innovatie-impuls genereert. Digitale transitie trajecten kennen ook deze drie karakteristieken.