Eric van Capelleveen is een denker & doener, een multi-specialist met helicopterview, een snelle denker met een hoog executievermogen. Opgeleid als civiel ingenieur verdiepte hij zich al tijdens zijn opleiding in de mogelijkheden van ICT bij het ondersteunen, sturen en vernieuwen van bedrijfs- en overheids-processen. Zowel in de administratieve, technische als industriële en  productie-automatisering wist hij zich te bekwamen. CAD, GIS, ERP, BIM en SCADA stonden op het menu. Inmiddels staan complexe opgaven waar digitalisering, samenwerken en veranderen centraal in zijn opdrachten. Steeds vaker gaat het in de opdrachten over de ontwikkeling en de inrichting van stelsels van informatieknooppunten en digitale transitie. Hij ontwikkelde zijn brede integrale kennis ervaring en competenties bij Twynstra Gudde waar hij als adviseur, manager en partner in de werkvelden informatie-management, project- en programma-management, veranderkunde en samenwerkingskunde van 1990 tot 2018 heeft gewerkt.

Eric heeft het vermogen zowel vanuit een helicopterview complexe vraagstukken te kunnen ontwarren, als dat hij zich in zeer korte tijd details van een complex vraagstuk eigen kan maken. Met zijn ervaring in industriële, administratieve productie- en ketenprocessen in zowel het internationale bedrijfsleven en alle bestuurslagen van overheden weet hij snel verbanden en werkende oplossingsrichtingen te duiden.

Op de Passer nabij Merano (It)

Eric is een evaluator/reviewer alsmede adviseur en project- en programmamanager, die rolvastheid als basisvaardigheid weet toe te passen. Scherp als het moet, maar altijd met gevoel voor verhoudingen en het menselijk aspect. Hij kan confronteren maar weet ook te verbinden en kan als wildwatervaarder, zeekayakker en bergwandelaar met risico’s omgaan. Hij heeft een passie voor geografie en natuur en doet veel opdrachten waar de (digitale) kaart (geo) een rol speelt. Hij is een multidisciplinair denker en heeft een brede ervaring in meerdere sectoren zoals veiligheid, mobiliteit, natuur, bodem, ruimte, water, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, cultuurhistorie, maak- en semi-procesindustrie en zorg.

Je vindt Eric op linkedin en hij onderhoudt tevens een persoonlijke website