Organiseren is de verzamelnaam voor dienstverlening die gaan over inrichten en starten van projecten en programma’s

  • Inrichten van de organisatie van een samenwerkingsverband en kwartier maken
  • Maken projectplan
  • Maken programmaplan
  • Maken organisatieplan en organisatieontwerp

Inrichten van de organisatie van een samenwerkingsverband en kwartier maken

Als kwartiermaker richten we uw (samenwerkings) organisatie in en leveren deze ‘sleutelklaar’ op voor de manager die daarna deze gaat ‘runnen’.

Maken projectplan

Een projectplan maken is een interactief proces waarbij de verwachtingen over de beoogde resultaten, de te volgen weg naar deze resultaten alsmede de beheersmatige aspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie, risico, samenhang, reikwijdte, en samenwerking aan de orde komen. Wij maken samen met u een praktisch en doordacht projectplan waarmee de projectmanager zijn of haar klus kan doen. Bij het maken van een projectplan maken we vaak gebruik van het Project Canvas en door iX-Change Organisatieadvies zelf ontwikkelde Project GRIP Canvas

Maken programmaplan

Wij maken uw programmaplan, waarbij de harde aspecten zoals de doelenboom, het tempobeeld, de samenhang in de portfolio, en de kostenraming, maar ook de zachte aspecten zoals verwachtingen, samenwerkingsafspraken, communicatie, veranderopgaven, en het managen van de omgeving een plek krijgen. We organiseren werksessies, nemen interviews af en spiegelen desgevraagd u de haalbaarheid van het programma.

Maken organisatieplan en organisatieontwerp

Voor uw (samenwerkings) organisatie maken we een doordacht organisatieontwerp waar structuur, bedrijfsfuncties, taken, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede de te hanteren overleggremia een plek krijgen. Daarnaast kunnen we functieprofielen en zogeheten zwemstraten (overdracht van werk in de processtroom) opstellen. Focus van ons werk en ervaring ligt in samenwerkingsverbanden tussen organisaties, binnen organisaties en in organisatie onderdelen waar ICT, digitalisering, het leveren van informatiediensten en ontwikkelen en beheren van standaarden de kernactiviteiten vormen.