De multicriteria analyse MCA wordt gebruikt in situaties waarin meerdre aspecten wedijveren om hun belang en er meerdere belangen moeten worden afgewogen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij portfolio-management. Daar staan een reeks projecten op een rij die allemaal uitgevoerd moeten gaan worden, maar waarbij de benodigde middelen schaars zijn. Er moeten dus prioriteiten gesteld worden. In dergelijke situaties worden de doelen, kosten, baten , risico’s en beschikbare middelen afgewogen en leiden tot een prioriteit. Vaak worden bij portfoliomanagement tevens de inhoudelijke samenhang afgewogen in deze vorm van multi-criteria-analyse.

Multi-criteria-analyse: Passen en meten van initiatieven gewogen op meerdere aspecten tegelijkertijd