Managen: Zorgen ‘dat’ in de gewenste vorm en richting beweegt of blijft bewegen, waarbij ‘dat’ staat voor het onderwerp dat gemanaged wordt. Dat kan één of meerdere processen, objecten en/of subjecten binnen een organisatie, samenwerkingsverband, keten of netwerk zijn.

iX-change Organisatieadvies levert diensten op het gebied van project- en programma-management en innovatietrajecten. Interim-management voor een organisatie valt daar buiten. iX-Change ontwikkelde het Project GRIP Canvas als aanvulling op het Project Canvas.

Managen van complexe, verandervolle en samenwerkingsrijke (ICT-) projecten is onze specialiteit. Doorgaans vinden de projecten die we hebben mogen managen plaats in een omgeving waar meerdere opdrachtgevers samen iets willen realiseren en elk daarbij hun eigen belang en invloed willen borgen. Behalen van resultaat binnen een vaste periode en vast budget in situaties waar meerdere belangen spelen is wat onze projecten typeert. Wij maken gebruik van bewezen methoden voor het beheersen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, aanvullend met management van de samenhang en in het specifiek het risicomanagement. Tegelijk inspireren we de samenwerking in het projectteam en managen de verwachtingen bij belanghebbenden. We acteren in de rol van kwartiermaker, projectmanager, klankbordadviseur, reviewer en evaluator. Methoden zoals AGILE/SAFE, Prince II, Projectmatig Werken (PMW), Projectmatig creëren worden situationeel benut.

Bij programma’s staat doelsturing centraal en vervullen wij de rol van programmamamanager en/of kwartiermaker. Programma’s kennen we ook als multi-project variant. Deze bevinden zich vaak in een omvangrijke ontwikkelportfolio zoals bij stelsels en sectorale informatietrajecten en uitrolprojecten. iX-Change organisatieadvies heeft juist brede kennis en ervaring met deze vormen van programma’s. Ook hier acteren we in de rol van kwartiermaker, programmamanager, klankbordadviseur en reviewer/evaluator. Methoden zoals Programmatisch werken (PGM) en MSP worden situationeel benut.