Informatiseren is een woord dat door menigeen anders wordt uitgelegd. Steeds vaker staat het synoniem voor informatie op maat en proactief geleverd geheel naar de persoonlijke behoefte. Een gebruikersbehoefte die via analyse van het zoek- en gebruiksgedrag van informatiesystemen is verworven kan gebruikt worden tot adaptief reagerende informatiesystemen. Iets wat we in de websites van moderne dienstverleners op het internet inmiddels als gewoon ervaren. Denk aan het online boeken van reizen maar ook in webshops van 24-uurs leveranciers van consumentengoederen en -diensten.

Maar in veel organisaties werken de informatiesystemen voor de medewerk(st)ers helemaal niet zo. Vaak zijn zij nog veroordeeld te werken op basis van strakke lineaire processen en procedure gerichte informatiesystemen die alleen standaard invoer en uitvoer afhandelen. De transitie die daar voor de schop ligt verloopt vaak via AGILE-processen waarbij systeemontwikkeling in korte tijdsvensters plaatsvindt. Daarbij wordt de eindgebruiker centraal gesteld en telt vrijwel alleen te realiseren business waarde als keuze criterium. Daarbij staan de operationele werk- en stuurprocessen en vooral de presentatievorm van het resultaat voorop in het wensenlijstje.

Informatiseren is natuurlijk meer dan snel de juiste operationele informatie mooi en effectief opgemaakt presenteren. Het gaat immers ook om de tactische en strategische informatie-component, het sluiten van stuurinformatielussen volgens de PDCA-cycli en realiseren van een robuuste maar tevens flexibele basis van de informatiehuishouding waarmee dat mogelijk wordt.