Informatie-beleid is de eerste stap in het professionaliseren van de bedrijfsfunctie Informatiemanagement. Informatiebeleid bevat spelregels, kaders en architectuur waarmee ICT doeltreffend en beheerst wordt ingezet. Ze bevat tevens een concretisering van de visie op informatie & ICT. Informatiebeleid vertaalt enerzijds de bedrijfsstrategie en visie op Informatie en ICT. Enerzijds Informatie en ICT als bedrijfsmiddel te ondersteunen en te verbeteren en anderzijds als mogelijkheid om werkprocessen te vernieuwen. In het informatiebeleid wordt de ambitie en visie van de organisatie vertaald naar motto’s. Motto’s die enerzijds criteria zijn bij het prioriteren van initiatieven en projecten en anderzijds als toets voor effective en efficiënte inzet van ICT fungeren.

Als informatie niet in de juiste vorm wordt getoond, levert dat ruis op

Informatiebeleid wordt toepasbaar gemaakt via een informatieplan en informatieplanning. Portfoliomanagement speelt daarin een belangrijke rol. Om informatiebeleid te kunnen toepassen is het noodzakelijk een adequaat werkende bedrijfsfunctie informatiemanagement te hebben.

De samenhang tussen informatiebeleid en het informatiebeleidsplan (c)

Keer terug naar de hoofdpagina