In één opslag een beeld van iX-Change Organisatieadvies

iX-Change Organisatieadvies biedt:

 • Consultancy (digitalisering, organisatie, bedrijfsvoering, standaardisatie, projecten, programma’s, innovatie) (adviseren)
 • Review en evaluatie (doorlichten)
 • Project- en programmamanagement (managen)
 • Ondersteuning bij beslissen (business case, mKBA, haalbaarheidstudie, portfolio-management, multi-criteria-analyse)

iX-Change Organisatieadvies kom je tegen in:

 • Alle bestuurslagen bij overheden (rijksoverheden, gemeenten, waterschappen, provincies)
 • Samenwerkingsverbanden (omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, programma-organisaties)
 • Complexe verandervolle samenwerkingssituaties waar digitalisering (ICT & IM) dominant aanwezig is
 • Publiek-private samenwerking
 • Bedrijfsleven waar digitale tranformatie speelt

iX-Change Organisatieadvies vraag je terug omdat:

 • Wat afgesproken is ook geleverd wordt (afspraak = afspraak)
 • Geleverd advies / management als maatwerk geleverd wordt (focus op uw situatie)
 • Deskundigheid, integraliteit en uitvoerbaarheid en kennisoverdracht centraal staan (praktijkgericht)

Negen sleutelwoorden van iX-Change Organisatieadvies

De negen sleutelwoorden zijn in groepen van drie:

 • Organiseren, Managen en Reviewen typeren het soort werk dat wij doen ….
 • Verandering, Digitalisering en Samenwerking zijn de objecten waar dat werk zich op richt …..
 • Informatie, Harmonisatie en Verbinding zijn de aspecten die daarbij dominant zich manifesteren …..