De haalbaarheidstudie is een instrument wat vaak gebruikt wordt wanneer een indee aantrekkelijk lijkt maar en nog twijfels zijn over de haalbaarheid ervan. Zullen de kosten de baten niet overtreffen? Kan het technisch en organisatorisch wel? Is de markt en het iegen personeel er wel aan toe? dat zijn vragen die in een haalbaarheidstudie onderzocht worden om meer zekerheid te krijgen over wat er speelt. De haalbaarheidstudie is er in verschillende gedaanten. Dank aan de Marktanalyse, de Veranderingsanalyse of de Digitaliseringstoets / ICT-Haalbaarheidstoets. In ale gevallen wordt systematisch op basis van een met de opdrachtgever overeengekomen vragenlijst nagegaan welke slaagkans een initiatief heeft.

Deze varen op Nieuw Zeelands Noorder eiland ondergaat oopk een opmerklijke verandering