Geo-informatie is de verzamelterm voor gegevens die locatie als vertrekpunt nemen om thema gewijs deze op een kaart te kunnen projecteren. Een kaart is daarbij vaak de ondergrond waarop de thematische informatie getoond wordt. De gegevens zelf zijn van een locatie-component voorzien waarmee deze ook geografisch getoond kunnen worden. We noemen dat geo-data.

BIM staat voor (Bouw Informatie Modellen). Het is de verzamelnaam voor het modelleren van objecten die wij als bouwwerken kennen. Soortgelijke PDI-modellen bestaan ook voor vliegtuigen, auto’s schepen en ruimtevaartuigen. In een BIM-model wordt primair de geometrie van een bouwwerk vastgelegd. Een BIM-model is niet direct gebonden aan de plke op aarde waar deze zich bevindt of zal gaan bevinden. Wordt een BIM-model in het landschap geplaatst, dan verbinden we deze met de geodata.

Op deze thematische kaart zijn bijvoorbeeld de afwalwaterketens in de achterhoek afgebeeld (bron: Waterschap Rijn en IJssel). De afgebeelde ketens zijn lijnen die van punt naar punt een netwerk weergeven. Een dergelijk netwerk van lijnen en punten noemen we een geometrie. Deze geometrie is op de kaart geografisch geprojecteerd, waardoor de X,Y-coördinaten van de strengen kloppen met hun positie op onze aarde. Dit is een 2D-projectie. De derde dimensie (3D) hoogte (Z) ontbreekt hier nog.

Maar de derde dimensie wordt steeds vaker toegevoegd. En dat maakt het mogelijk draadmodellen voorzien van doorzichtige kleurvlakken toe te voegen waarmee het beeld op de kaart sterk op de werkelijkheid gaat lijken. Met slimme programmatuur kunnen we ons als gebruiker door de ruimte heen bewegen, om ons heen kijken en zo een goed beeld krijgen van de (geplande) werkelijkheid.

iernaast is een woonwijk in de gemeente Zwolle (Stadhagen) in 3D gemodelleerd waarbij de individuele woningen op basis van kenmerken van een kleurcode zijn voorzien. (bron: Digital twin Zwolle i.s.m. Kadaster/ESRI)

Hierboven is een woonwijk in de gemeente Zwolle (Stadhagen) in 3D gemodelleerd waarbij de individuele woningen op basis van kenmerken over wateroverlast van een kleurcode zijn voorzien.
(bron: Digital twin Zwolle i.s.m. Kadaster/ESRI)

Er kan ook een vierde dimensie worden toegevoegd. Denk aan tijd. Daarmee kan als het ware een
3D-weergegeven film worden gemaakt van de reeks veranderingen in de thematische gegevens. De integratie gaat steeds verder. Inmiddels kunnen ook waarden die behoren bij de getoonde objecten in de vorm van tabellen en grafieken worden getoond. Visualisatie kent nauwelijks meer belemmerende grenzen. Gebruikers profiteren van het gemak van visualiseren van geodata.

bron:PDOK Knooppunt Hoevelaken met geluidscontouren

Zodat de geometrie van een gebouw of een infrastructuur in BIM is opgebouwd, kan deze ook op een plek in de kaart (de gemodelleerde geografie van de werkelijkheid) geplaatst worden. Dan lopen we door onze omgeving en kunnen van de daarin liggende of geplande objecten nog veel meer zien. In een BIM model zijn vaak gegevens opgenomen over de materialen en de functie van elementen in het object, maar ook hoe deze onderling aan elkaar gerelateerd zijn. Waneer je een deur verplaatst gaan de daarmee verbonden elementen gelijk mee. denk aan het kruipluik, de buitenlamp enz. Architecten kunenn zo snel ontwerpen en bouwers kunnen kleine aanpassingen in het werk makkelijk registreren en direct aan de beheerder/eigenaar overdragen. De wereld van ontwerp, realisatie en gebruik en beheer is eindelijk naardloos koppelbaar te maken. En de wereld van GIS (geografische informatiesystemen die lokatie als vertrekpunt kennen) kunnen naadloos met CAD (Computer Aided Design) ontwerp- en beheerpakketten samenwerken. Geodata kreeg een extra betekenis. Kijk maar eens onder dit klikpunt hoe dat gaat.