Belanghebbenden en betrokkenen bij de energietransitie ontberen een Digitaal Stelsel Energie (DSE). Het DSE is een netwerk van informatiepunten waarin alle gegevens te vinden zijn over energiebronnen, energieproductie, energietransport, energiedistributie, energiehandel en ook energiegebruik. Een stelsel dat tevens is uitgebreid met de gegevens over de plannen voor, uitvoering van en de monitor op de (regionale) energietransitie. Het programma VIVET Voorziening Informatie Voorziening Enertietransitie pakt nu alleen de uitbreiding op. Het lijkt er op dat de beleidsmakers ervan uitgaan dat de bestaande informatiebronnen en informatiepunten over energie al een samenhangend stelsel vormen waaruit binnen het VIVET-programma kunnen putten.

Een verzameling informatiebronnen is nog geen samenhangend stelsel

Een Digitaal Stelsel Energie dient vanuit meerdere invalshoeken te worden opgebouwd en rekening te houden met publiek en commercieel gebruik, maar ook zowel publieke data als commercieel verkregen of opgebouwde gegevens te ontsluiten. Een recent NRC artikel over de laadpalen infrastructuur maakt duidelijk dat er veel parallellen zijn tussen een stelsel op vastgoed en energie. Laadpalen staan in zowel in de openbare als private ruimte. Overheden willen, zo leert het artikel ons, blijkbaar sturen op de tarieven van laadpalen die in de openbare ruimte staan en daarmee laadgedrag qua moment en plaats beïnvloeden. Het voorbeeld laat zien dat een digitaal stelsel energie al snel ook gegevens over energiebeleid en energiewetgeving zal moeten bevatten. Een stelsel-ontwerp lijkt daarom op zijn plaats.