Data-gedreven werken is een steeds meer gehoorde kreet. Veel organisaties zijn bezig te kijken welke voordelen data-gedreven werken hen biedt. Lees het bericht “Data-gedreven werken is trending”

(c) Ix-Change Organisatieadvies : Raamwerk voor datagedreven werken

Bij data-gedreven werken gaat het om het ontwikkelen, implementeren en benutten van een serie methodieken en competenties waarmee vanuit gegevens inzichten kunnen worden gemaakt. Inzichten die gebruikt worden bij het beslissen over investeringen, aanpassingen in de bedrijfsvoering en soms zelf aanpassingen in de bedrijfsstrategie. Maar veelal ook inzichten die de tactische en operationele sturing op bedrijfsprocessen en de omgang van de organisatie met haar klanten (burgers, bedrijven & overheden), opdrachtgevers en samenwerkingspartners beïnvloeden. Dat kent zowel een harde als zachte kant. De harde kant omvat de systemen, structuur en strategie. De zachte kant omvat de aspecten personeel, managementstijl en cultuur En op het raakvlak van hard en zacht de vaardigheden van de organisatie die adequaat aan elkaar te verbinden zijn.

Bij het managen van de Corona-crisis in 2020 wordt veel gebruik gemaakt van vergaarde data. De data wordt dagelijks getoond op de website van het RIVM en NICE. De data wordt daarnaast gebruikt voor modelgedreven besluitvorming. Veel regeringen baseren hun handelen op de uitkomsten en prognoses van modellen die gevoed worden met gegevens uit eigen en andere bronnen. Het laat zien hoe waardevol dergelijke instrumenten bij data-gedreven werken zijn, maar ook hoe belangrijk de zachte aspecten als vertrouwen, omdenken en communiceren over de effecten en resultaten van data-gedreven werken is.

(C) NICE & RIVM; beeld uit de grafische weergave van vergaarde data IC-opnames

In de NRC van 2 mei 2020 werd een mooi voorbeeld getoond van inzichten verkregen uit data-gedreven analyse en combineren van gegevens. Een triest voorbeeld maar het laat wel goed zien wat datagedreven werken kan bieden. De sterftecijfers van Nederland en België in dit Corona voorjaar werden vergeleken met elkaar en met de “normale” sterftecijfers. Daarmee kan de “oversterfte” in dit voorjaar bepaald worden. Het laat zien dat de door Nederland gepubliceerde “bewezen” sterftecijfers door Corona lager zijn dan op basis van data-analyse verwacht zou mogen worden.

Bron: NRC 2 mei 2020

De zwarte lijn (het verschil tussen de normale historische sterfte en de huidige Covid-19 sterfte) zou (enige fluctuatie is altijd te verwachten) naar nul bewegen. In de cijfers van België zien we fluctuaties maar het oppervlak onder de grafiek gemarkeerd door de zwarte lijn nadert naar nul. In Nederland is het oppervlak onder de zwarte lijn vrijwel gelijk aan dat van de gemelde Covid-19 sterfte (de rode lijn). Het inzicht wat hiermee verkregen wordt is dat de Covid-19 sterfte naar verwachting tweemaal zo groot kan zijn dan nu gemeld wordt.

De les hiervan is: dat

De manier van registreren je inzicht sterk beïnvloedt &

Vergelijken met andere factoren of andere registraties het inzicht sterk kan verbeteren.

Lees ook het bericht over omgaan met uitkomsten van rekenmodellen

Lees ook het bericht over Corona op de kaart