Een business case bevat de zakelijke rechtvaardiging voor een beslissing veelal voor één organisatie. We zien evenwel dat steeds vaker ook samenwerkende organisaties de BUCA gebruiken voor de zakelijke rechtvaardiging voor een initaitief of de aanvraag tot subsidiëring daarvan. iX-Change Organisatieadvies was betrokken bij het opstellen van meerdere business cases voor samenwerkingsverbanden voor ICT-diensten en sectorale informatieportalen zoals PDOK (Publieke dienstverlening op de Kaart) en die van het informatiehuis Water en informatiehuis Marien.

In een BUCA BU-siness CA-se worden voor en nadelen van meerdere alternatieven afgewogen

Een business case kent een beschrijving van de alternatieven, de beoogde doelen, voor- en nadelen en risico’s van de alternatieven. Hiermee krijgt de beslisser inzicht in de alternatieven op kwalitatieve en vaak ook kwantitatieve aspecten. Ook wordt het omslagpunt van kosten naar baten berekend.

Naast de business case kennen we de public case. In een public case gaat het niet zo zeer om het bepalen van de terugverdientijd en rendement op geinvesteerd vermogen, maar meer om de publieke meerwaarde die met een project of programma voor de samenleving ontstaat. Deze is vaak wat lastiger in klinkende munt uit te drukken.

Daartoe wordt de mKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) wel van stal gehaald om wel een rekensom te maken van de maatschappelijke meerwaarde toegedeeld naar de kosthebbers en baathebbers. Het maken van een mKBA is evenwel geen sinecure en vergt gedegen onderzoek.

De nieuwe loot aan de methoden om de meerwaarde van initiatieven te bepalen voor de maatschappij is de zogeheten democratic case. Net als bij de public case is van sommige aspectenb niet makkelijk de financiële meerwaarde te bepalen dan wel gaat het daar helemaal niet om. Denk aan de opgaven voor energietransitie en klimaatadaptatie. De meerwaarde is langer met elkaar op deze aarde kunnen leven. Bij de democratic case gaat het om de democratische meerwaarde bij het geven van invulling aan dergelijke transities.