Een business case bevat de zakelijke rechtvaardiging voor een beslissing veelal voor één organisatie. We zien evenwel dat steeds vaker ook samenwerkende organisaties de BUCA gebruiken voor de zakelijke rechtvaardiging voor een initaitief of de aanvraag tot subsidiëring daarvan. iX-Change Organisatieadvies was betrokken bij het opstellen van meerdere business cases voor samenwerkingsverbanden voor ICT-diensten en sectorale informatieportalen zoals PDOK (Publieke dienstverlening op de Kaart) en die van het informatiehuis Water en informatiehuis Marien.

In een BUCA BU-siness CA-se worden voor en nadelen van meerdere alternatieven afgewogen

Een business case kent een beschrijving van de alternatieven, de beoogde doelen, voor- en nadelen en risico’s van de alternatieven. Hiermee krijgt de beslisser inzicht in de alternatieven op kwalitatieve en vaak ook kwantitatieve aspecten. Ook wordt het omslagpunt van kosten naar baten berekend.