Bij het nemen van strategische en tactische beslisingen wordt zelden over één nacht ijs gegaan. Het belang van een juiste beslissing maakt dat slechts weinigen die de verantwoordelijkheid voor een onderneming of organisatie dragen dergelijke beslissingen op gevoel nemen. Beslissingen worden daarom steeds vaker gemaakt. Zelfs ons taakgebruik verandert van “beslissingen nemen” naar “beslissingen maken”.

Beslissen is niet altijd zo makkelijk als het lijkt

Er zijn dan ook in de laatste jaren meerdere instrumenten ontstaan die managers en bestuurders ondersteunen bij het voorbereiden en nemen van beslissingen. Net als in de wereld van het managen van crisis geldt dat veelal drie stappen worden doorlopen:

  1. Beeldvorming
  2. Oordeelsvorming
  3. Besluitvorming

Bij de Beeldvorming wordt informatie verzameld over het object of/en proces waarover een besluit moet worden genomen. Hier zien we de verkenning en haalbaarheidstudie als instrumenten opduiken.

Bij de Oordeelsvorming worden de opgehaalde beelden kwalitatief en kwantitatief gewogen. Hier zien we dat de business case, public case en mKBA (maatschappelijke Kosten Baten Analyse) als instrument ingezet worden.

Besluitvorming vindt daarna plaats door alle verschillende oordelen onderling af te wegen. De multi-criteria-analyse kan hierbij bestuurders en managers net als portfolio-management helpen hun beslissing letterlijk te maken.

Lees ook het bericht over nuanceringen bij model- en data-gedreven beslissingen