De mKBA Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is een instrument dat zijn oorsprong vindt in de besluitvorming over ruimtelijke opgaven en infrastructuur. Besluiten over infrastructuur of ruimtelijke herinrichting van delen van Nederland laten zich moeilijk vatten in business cases of public cases alleen. Politici en bestuurders voelen de behoefte om tevens de maatschappelijke effecten te kennen en zien het liefst deze ook gekwantificeerd. Een positief maatschappelijk effect is daarbij wenselijk voor een positief besluit over een te realiseren opgave / verandering. Een business case bepaalt en berekent immers veelal alleen de effecten voor de organisatie die het initatief neemt. Zij is immers dan zowel de kosthebber als de baathebber.

Bij een mKBA worden vele aspecten voor kosten- en batenhebbers gewogen

De mKBA is gebaseerd op de OEI-systematiek maar kent inmiddels ook toepassing voor investeringen in de ICT, basisregistraties, digitalisering, klimaat en energietransitie. iX-Change Organisatieadvies werkte mee met het tot stand komen van meerdere mKBA’s zoals die voor het Digitaal Stelsel omgevingswet, de basisregistratie Ondergrond (BRO) en de NDFF Nationale Databank Flora & Fauna. Meer over de mKBA als instrument.