De bedrijfsfunctie Informatie-management (IM) bestaat uit het geheel van de

  • Elementen van de informatiehuishouding
  • Organisatie van de IM-Functie (governance, regie, taken, rollen, functieprofielen, competenties, bemensing, overlegorganen)
  • Gesystematiseerde werkwijzen (richten, inrichten en beschikbaar houden)
  • Instrumentarium van de IM-functie
  • Mechanisme van portfoliomanagement, wijzigingenoverleg en besluitvorming (governance)
Informatiemanagement: Gegevens tijdig in de adeqate vorm beschikbaar vraagt om doelgericht (in)richten
Een scan op deze onderdelen van de bedrijfsfunctie IM geeft zicht op noodzakelijke verbeteringen

Keer terug naar de hoofdpagina