BIM haalt I-strategie Rijk 2021-2025

“Casus: Bouwinformatiemanagement (BIM) maakt
bouwbranche slimmer en sneller
De bouw werkt al langer aan een meer gestandaardiseerde
informatievoorziening. De sector kent grote maatschappelijke
opgaven, zoals de wooncrisis en de energietransitie.
Die opgaven vragen de komende tijd om slimmer te bouwen
en flink te versnellen. “Er moet veel meer digitaal samengewerkt worden”, vertelt Jacqueline Meerkerk, directeur
van het BIM Loket.”

Casus BIM in I-strategie Rijk 2021-2025 (bron)

Bouw Informatie Modellering (BIM) dat veel meer doet dan alleen bouwwerken digitaal betekenisvol beschrijven heeft een prominente plek gekregen in de I-strategie 2021-2025 van de Rijksoverheid. En dat is goed nieuws. Bouwen is een belangrijke maatschappelijke opgave die steeds urgenter is geworden. De woningvoorraad moet fors worden uitgebreid. De fysieke infrastructuur vraagt om een forse onderhoudsopgave en aanpassing voor slimme mobiliteit. De energietransitie kan alleen lukken wanneer dat ook in de bouw- en renovatieopgave een plek krijgt. De stikstof-opgave is eveneens gebaat bij een slimme bouw- & installatie logistiek en meer prefabricage van energiezuinige woningen.

BIM is één van de methodieken om bouwinformatie sneller te laten stromen en onderling te stroomlijnen. Ook het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), als onderdeel van de digitalisering van de bouw- & installatie-sector, vervult daar een prominente rol. Het DSGO staat in de steigers, dat wil zeggen de definitie & specificatie is gaande en het ontwerp zal snel volgen. Maar zoals alle stelsels vraagt dat om een combinatie van afspraken, architectuur, verbonden concepten en stelselvoorzieningen. Bijvoorbeeld de UOI-code waar UOI voor Unieke Object identificator staat is een van die bouwstenen van het DSGO.

iX-Change Organisatieadvies draagt bij aan de realisatie van het DSGO en leverde eerder een bijdrage aan de bouwsteen UOI.

De I-strategie Rijk 2021-2025 is volledig, actueel en focust op die dingen die de komende jaren vooral van groot belang zijn. Zo wordt ook het Persoonlijk Data Management (DPM) in het kader van Regie op Gegevens en de komende EU-wetgeving op dat gebied benoemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.