‘Overheid moet meer grip krijgen op de digitale transitie’?

Zo luidt de titel van een bericht in de nieuwsbrief Digitale Overheid. Maar klopt die titel en opvatting wel bij wat de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) na haar analyse van 30.000 reacties vanuit burgers daarover schreef:

De overheid is aan zet om de digitale transitie in goede banen te leiden. Niet alleen om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook om de kansen te benutten. Zo kunnen digitale technologieën volgens kiezers worden ingezet voor een efficiënter gebruik van onder andere energie en grondstoffen.”

De digitale transitie in goede banen geleiden” kan wat anders zijn als een GRIP-creërende overheid. GRIP wordt immers vaak vertaald naar sturen, regisseren en genereert een Plan-Do-Check-Action-cyclus die veel burgers het gevoel geeft dat de overheid hen in alle haarvaten wil controleren.

Maar wat dan wel om digitalisering in goede banen te geleiden? Dat vraagt om een afweeg proces van publieke en private belangen tegen de achtergrond van de maatschappeijke opinie op het fenomeen digitalisering. Digitalisering genereert allerhande effecten binnen de maatschappij die mensen en organisaties bevoordelen of juist benadelen. De overheid kan vanuit de publieke waarden dat bevoordelen of benadelen bezien. Burgers en bedrijven maar ook instellingen zullen dat vanuit private optiek en private waarden doen.

De overheid kan in haar rol als ‘marktmeester‘ op de ‘markt van digitalisering‘ ervoor zorgen dat er eerlijke, transparante, ethisch verantwoorde condities gelden en toegepast worden in het digitale verkeer. Één van die principes is dat het afweegproces ook een participatie-element kent. De burger, het bedrijf en de instelling moet ook de gelegenheid hebben invloed uit te oefenen op het formuleren van de voorwaarden. En omdat digitalisering een hoog innovatie-karakter kent, is het ook zaak frequente actualisatie te voorzien.

Grip lijkt in dit geval dus meer invloed krijgen op en voorwaarden formuleren aan de digitalisering en digitale transitie, dan als direct als controlerende overheid op te gaan treden.

We staan aan de vooravond van massaal gebruik van digital twins om inzicht te krijgen in grote ruimtelijke ingrepen. Ingrepen omwille van het oplossen van majeure maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, uitstoot van C02 en stikstofoxide NOx. Die digitalisering van het proces van ruimtelijk afwegen vraagt nu om deze aandacht voor voorwaarden vanuit publieke én private waarden.

Bericht op linkedin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.