Digital Twin Fysieke Leefomgeving

Een Digital Twin is een digitale tweeling van iets wat in de realiteit bestaat. Er zijn digital twins van voer- vlieg-, vaartuigen en natuurlijk ook van ruimtevaartuigen. daar is het begonnen omdat je met een digitale kopie kan visualiseren en belangrijker nog er mee kan rekenen en simuleren voordat het in het echt zich gaat afspelen. Een ruimtereis zou anders nauwelijks mogelijk zijn. Dit omdat de tijd die verstrijkt tussen het terugontvangen van een signaal uit de ruimte en het actief daarop reageren langer wordt naar mate een ruimtevaartschip zich verder van de aarde bevindt.

Een voorbeeld van een digitale tweeling

In een digital twin worden zowel de statische als de dynamische werkelijkheid opgenomen. Daardoor zie je de leefomgeving en het gebruik daarvan. Dat gebruik kan de werkelijke situatie zijn, verkregen uit sensoren of een gemodelleerde situatie op basis van analyse en voorspellingen.

Inmiddels worden digitale twins van het menselijk lichaam ontwikkeld, maar ook van onze leefomgeving. Dat begon met digital twinning op onze stedelijke gebieden vanwege de daar optredende complexiteit en schaarste aan ruimte. Inmiddels ontstaan er digitale tweelingen van geheel Nederland. Het kadaster zette onlangs Nederland in 3D online. Nu nog in beperkt detail (LOD-niveau).

Geonovum nam onlangs het initiatief om in opdracht van een aantal overheden een propositie vorm te geven voor een nationale Digital Twin voor de Fysieke Leefomgeving. Er liggen nogal wat grote maatschappelijke opgaven voor waarin de schaarse ruimte in ons land nieuwe bestemmingen zullen krijgen. Een digital twin heeft mogelijkheden vooraf inzichten te verkrijgen waarmee de beeld-, oordeels- en besluitvorming over ruimtelijke veranderingen sterk verbeterd kan worden. Dat bespaart tijd, verlaagt de kosten van puzzelwerk, verkleint de hoeveelheid geld die gemoeid is met deze ruimtelijke ingrepen en biedt de gevraagde transparantie van overheden naar burgers en bedrijven.

iX-Change Organisatieadvies ondersteunde Geonovum bij het maken van een kosten-baten beeld (een soort business case) en onderliggende productendecompositie voor de propositie (uit welke onderdelen bestaat het) voor een Nationale Digitale Twin. Op het locatiepact vindt u meer over digital twins.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.