Informatiehuis of -knooppunt?

Deze week wordt de IHW-week gehouden door het Informatiehuis Water. Een interessant programma van digitale kennis delende bijeenkomsten. In de werksessie over datastrategie ging het ook over het informatiehuis en of dat nu de goede benaming is. Als opsteller van de business case voor het IHW en IHM weet ik dat we destijds ook over het informatie-knooppunt hebben gesproken.

Informatiehuis werd de term omdat er ook de faciliterende organisatie mee werd bedoeld. Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werden meerdere informatiehuizen voorzien. Dat monde helaas snel uit in een discussie over reikwijdte en eigenaarschap van de informatiehuizen. Mede omdat vanuit de rol van beheerder/facilitator van het informatie-knooppunt werd gedacht. Maar een informatieknooppunt kan natuurlijk net zo makkelijk als een federatief stelsel van ontsloten databronnen worden opgezet. Moderne ICT-technologie zoals linked data, mapping door resolvers of een formeel relatie leggend stelsel kan meerdere gegevens-verzamelingen semantisch betekenisvol met elkaar verbinden zonder dat een centrale autoriteit en centrale databank nodig is.

Zie ook mijn bericht op linkedin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.