Gedrag & Naleving Corona op de kaart

Al sinds het vroege begin van de Coronacrisis wordt een dashboard op de site van het RIVM getoond. Het dashboard heeft in de afgelopen maanden meerdere veranderingen ondergaan. Zo werd onder andere de kleurstelling van de kaarten aangepast en de ontwikkeling van het reproductiegetal opgenomen. De onderliggende informatie is een basis voor de beeld-, oordeels- en besluitvorming in het crisisteam. Inmiddels is er een coronadashboard Rijksoverheid. Recent (december 2020) werd het gedrag en de naleving van onze bevolking ten opzichte van de geldende Coronamaatregelen toegevoegd. Daarmee kan meer beslisinformatie worden verkregen en ingezien. Er is immers een causaal verband tussen de verspreiding van het virus, maatregelen en de adoptie (draagvlak) en naleving in termen van gedrag. Kijk voor deze nieuwe kaartjes naar het dashboard op deze thema pagina. De informatie wordt nu vooral getoond per veiligheidsregio. Wat nu interessant zou zijn is om dit per gemeente te doen en daarmee het onderscheid tussen platteland en stedelijke gebieden respectievelijk de verdeling van de bevolking qua leeftijdsgroepen daarin weer te geven. Het is weer even wachten op deze stap.

bron: Corona-dashboard 20201211 Rijksoverheid VWS
20201211 Draagvlak voor de aantal personen thuis te ontvangen
bron: Corona-dashboard 20201211 Rijksoverheid VWS
20201211 naleving maatregel aantal personen thuis te ontvangen
bron: Corona-dashboard 20201211 Rijksoverheid VWS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.