Afsprakenstelsels: Uitdagend samenwerken

In steeds meer sectoren verschijnen informatie-knooppunten als platform waarlangs gegevens gevonden en verkregen kunnen worden. De informatie-knooppunten dragen allerhande namen als platform, hub, loket, nationale databank, informatiehuis enz. Veel van deze knooppunten zijn alleen dataleverancier en zouden dus beter dataknooppunt kunnen heten. Andere knooppunten leveren inderdaad ook informatiediensten zoals een catalogi maar of specifieke rapportages die gerelateerd zijn aan wettelijke verplichtingen. Denk aan het Informatiehuis Water of Informatiehuis Marien die als knooppunt voor de informatieverplichtingen van de kaderrichtlijn Water respectievelijk kaderrichtlijn Marien zijn ingericht. Bij het verder vormgeven van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werd over de Laan van de Leefomgeving gesproken waaraan een serie informatiehuizen zouden verschijnen. Uiteindelijk bleek dat voor de realisatie van het DSO-stelsel in de eerste tranche een te grote stap. De ontwikkeling naar dergelijke informatieknooppunten is tegelijk wel gaande.

Impressie van informatieknooppunt EduMij (leerprestaties delen) (c) iX-change Organisatieadvies

In de figuur hierboven is een impressie weergegeven van een informatie-knooppunt EduMij dat als informatieknooppunt voor het delen van leerprestaties kan gaan fungeren. Veel informatieknooppunten kennen een vergelijkbare structuur. Conceptueel lijken alle informatieknooppunten wel enigszins op elkaar. Daar zit dan ook niet de grootste opgave. Die zit in het optuigen van het afsprakenstelsel en onderliggende business-case of maatschappelijke kosten baten analyse op basis waar van het delen van gegevens gestoeld wordt. Het formuleren van een taal om elkaar te begrijpen (semantisch informatiemodel) is vaak de eerste stap naar het effectief kunnen delen van gegevens. Gaat het om persoonsgegevens of gegevens die rechtstreeks op de persoon herleidbaar zijn is extra aandacht voor privacy op zijn plaats. Maar ook wanneer het om objectgegevens gaat is aandacht voor regie op gegevens aan te bevelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.