Omdenker: waardevol kritisch geweten

Vandaag woonde ik digitaal het webinar bij van VKA ter ere van hun 35 jaar bestaan als ICT-adviesbureau. Het webinair droeg de veelzeggende titel “Stuurmanskunst bij digitale transformatie“. Frank Tierolff (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster) deelde zijn ervaringen met het in één klap vervangen van het kernsysteem voor de kadastrale registratie (BRK) met de deelnemers. Dat traject was intern bekend als het programma Koers. Leerzaam en hij begon met een advies voor opdrachtgevers van grote digitaliseringstrajecten, dat ik met u wil delen.

Frank Tierolff gaf ongevraagd drie adviezen:

1.”Laat je project/programmaplan en businesscase extern toetsen”

2.”Zorg dat je BIT-proef bent”

3.”Benut een kritische omdenker als je geweten in het traject”

Alle deze drie de adviezen sluiten goed aan bij de constateringen die ook in de beleidsdoorlichting van het Bureau ICT Toetsing (BIT) te lezen zijn (iX-Change speelde daar een rol in). Het is goed te horen dat het kadaster al, voor dat het onderdeel werd van het Ministerie van BZK, de mening tot toetsen en omdenken was toegedaan en tevens ook daad bij het woord voegde. De “Big Bang”-omzetting, van de oude BRK-systemen met veel koppelvlakken naar een nieuwe omgeving, werd in 2018 succesvol afgesloten.

De waarde van een BIT-proef op project/programmaplan en business case is evident. Goed gestart maakt de kans op succes groter. Externe toetsing kan nieuwe inzichten brengen, zelf een pre-BIT-toets doenen blijft eveneens aan te bevelen.

Dat omdenken door een onafhankelijke deskundige vaak niet nodig zou zijn, zou ik willen kwalificeren als een illusie die nog bij veel opdrachtgevers leeft. Bedrijfsblindheid ligt altijd op de loer. Kijk maar eens goed naar onderstaande plaatjes. Ziet u, wat ik er ook in zie? Omdenken en acteren als kritisch geweten zit mij als reviewer en evaluator namelijk in het bloed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.