“Digitale soep met een vork eten”

We proberen de Digitale soep met een vork te eten“. <Die vork staat daarbij symbool voor de versnipperde kijk en ministeriele verantwoordelijkheid op digitalisering.> “En eigenlijk willen we invloed uitoefenen op het recept bij digitaliseren“. Zo was te horen in de discussie op het iBestuur-congres 2020 over digitalisering in onze samenleving en specifiek over hoe het parlement daarop de regering proactief kan controleren.

Dat impliceert, zo was te horen, dat we “Nu moeten door- en om-denken over digitalisering en haar effecten, dat is wat nodig is“. Digitalisering raakt immers onze samenleving én het Openbaar Bestuur. En dat door- en omdenken dient te gebeuren door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en de burger samen. Participatie is immers essentieel voor draagvlak, maar ook voor het bepalen van de gezamenlijke richting.

Lees en hoor meer in deze onderstaande video of bekijk dit document

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.