Is jouw organisatie Informatie-liquide?

Liquiditeit en solvabiliteit zijn begrippen uit de financiële wereld en geven aan in hoeverre organisaties in staat zijn direct en op termijn aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zo houdt een organisatie beeld en grip op haar financiële stromen. Hoe is dat eigenlijk in de wereld van informatie en ICT geregeld?

Wanneer is een organisatie informatie-liquide en info-solvabel. Wanneer kan ze direct informatievragen beantwoorden en wanneer op termijn. Je bent immers niet info-liquide wanneer je vragen niet kunt beantwoorden omdat je die informatie niet hebt vastgelegd, de bronnen niet direct kan bereiken en uit gegevens het antwoord kan samenstellen. Je bent niet info-solvabel als je op termijn ook geen antwoorden op vragen kan geven.

Informatie ligt ergens vast in een digitaal patroon; is dat snel of op termijn reproduceerbaar (digitale duurzaamheid)

Informatie liquiditeit en solvabiliteit vraagt om een vorm van informatie-boekhouden, waarmee de mutaties goed en betekenisvol zijn vastgelegd zodat herleidbaarheid en registratie structureel ten dienste staat van de vrager naar informatie.

Elke informatiemanager zou de informatie-liquiditeit en -solvabiliteit moeten kunnen afgeven in relatie tot de omvang van de informatiehuishouding en informatiestromen. De I-ratio’s geven zicht op de soliditeit van de informatiehuishouding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.