E-Flex rondt digitale transitie af.

De E-Flex-organisatie van AB-Werkt Zuid Nederland rondt digitale transitie in het E-project af.

Na 10 maanden intensief denken & doen is het begin juli 2020 zover. Fase 3 van het E-project is nu ook voltooid. E-project is een AGILE aangevlogen traject waarin de digitale transitie van de E-Flex formule van de coöperatie AB-Werkt Zuid Nederland werd gerealiseerd. De letters AB staan daarbij van oudsher voor Agrarische Bedrijfsverzorging en typeren de werkzaamheden van de organisatie die nu ook dienstverlening bij arbeidsbemiddeling aanbiedt.

Aanleiding voor het E-project was de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) die op 28 mei 2019 toch nog vrij plots werd aangenomen door de Tweede Kamer en per 1 januari 2020 in werking is getreden. Voor AB-Werkt een reden om de allocatiefunctie van bemiddeld personeel voor haar klanten/leden vergaand te digitaliseren

Met een instructiefilm wordt de zelfbediening meertalig toegelicht

Voor de digitale transitie van de allocatiefunctie (werven & selecteren) werd aan de hand van een klantreis een zelfbedieningsconcept ontworpen dat met een meertalig web-portaal direct interacteert met een onderliggend ERP-systeem. Hiertoe werden werkprocessen aanvullend op de klantreisprincipes volgens de LEAN-principes her-ontworpen en gedigitaliseerd.

In Fase 1 werd het web-portaal  voor zelfbediening geoperationaliseerd. Werkzoekenden kunnen nu digitaal solliciteren en de werving & selectie wordt digitaal ondersteund. Fase 2 werd afgerond met de digitale interactie met het onderliggende ERP-systeem voor het aanmaken van plaatsingen en arbeidsovereenkomsten voor de bemiddelde werknemers. In Fase 3 werden de monitor- & afrond-processen voor plaatsingen en arbeidsovereenkomsten gedigitaliseerd.

iX-Change Organisatieadvies gaf, samen met het E-projectteam, invulling aan de visie op digitale transitie Deze visie werd eerder voor AB Werkt, als onderdeel van de vernieuwde ondernemingsstrategie van AB-Werkt, door iX-Change Organisatieadvies werd opgesteld.

# digitaletransitie #AB-Werkt #veranderen #digitaliseren #Wab #LEAN #klantreis #ERP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.