Geo-informatie & COVID-19

Het Coronavirus houdt de wereld nu al bijna 6 maanden bezig. Aanvankelijk alleen in China, maar de wereldwijde verspreiding ging daarna in 2020 snel. Inmiddels (juni 2020) lijkt de eerste golf besmettingen en sterfgevallen in veel landen uitgedempt. Tegelijk waarschuwen virologen en in hun voetspoor bestuurders voor onvoorzichtig gedrag en de daaruit naar verwachting voortvloeiende tweede COVID-19-golf. Geonovum nam via Geo4COVID het initiatief voor een aantal onderzoeken om na te gaan hoe geo-informatie overheden verder kan helpen bij het letterlijk in kaart brengen waar wanneer besmettingen optreden. Maar ook welke fysieke omstandigheden in de leefomgeving daarbij het virus helpen en waar welke voorzorgsmaatregelen in de leefomgeving of het gebruik daarvan gepast zijn. dat was één van de onderwerpen in de digitale Geo-DIS-sessie van 16 juni 2020 over Geo-informatie & COVID-19. Naast de ESRI-site NL-COVID-19 Hub kwamen hier de IMAGEM websites Zo voel ik mij en Door de tijd aan de orde. Beide sites geven inzicht in de door burgers gevoelde en in de tijd optredende effecten van Corona. dat zijn andere kaarten en grafieken dan in maart en april 2020 zichtbaar werden.

Arnoud de Boer van Geonovum gaf op 16 juni een toelichting op Geo4COVID

Opvallend daarbij is dat, hoewel soms effectieve gegevensverzamelingen voorhanden zijn, deze niet zonder meer gebruik mogen worden. Soms vanwege privacy wetgeving , maar ook omdat de gebruiksvoorwaarden van de dataverzamelaar deze data niet als open data kwalificeren. Zo verzamelt Google mobiliteitsdata, via haar besturingssysteem Android op mobiele telefoons, en abstraheert deze naar mobiliteitspatronen en bezoekpatronen van locaties zoals winkels en andere plekken in de leefmogeving. Deze datasets maken het goed waarneembaar waar het wanneer druk is (actueel) en geweest is (historisch). Google maakt daarmee voorspellingen van wanneer het waar druk zouden kunenn worden. Gegevens die zowel overheden, als burgers & bedrijven, goed zouden kunnen gebruiken om na te gaan, waar het op welk moment meer en minder risicovol is om te verblijven dan wel te passeren. Een routeplanner voor voetgangers die tevens gebruik maakt van de principes van crowd-management, dat lijkt me een zinvol instrument in deze Corona-crisis en komend zomerseizoen.

Gedrag omgaan met het COVID-19 fenomeen voorspeld en gemeten

Gebruik van gegevens over mobiliteit (verplaats- en verblijfpatronen) voor het bieden van inzicht aan burgers en bedrijven in risicoarme en risicovolle geplande bezoeken, biedt hen de mogelijkheid zelfredzaam verantwoord te handelen. Corana-zelfredzaamheid als alternatief voor een alles sturende overheid die me doet denken aan de plot van de Hunger-games. Overheden kunnen dan op basis van de monitoring, knelpuntgericht handhaven en via nudging het gedrag van de samenleving beïnvloeden. Gepast handhaven op basis van de noodverorderingen kan daarmee tot een minimum worden beperkt, terwijl de eigen veiligheid en de groepsveiligheid wel door burgers en bedrijven zelf geborgd kan worden. Dit veronderstelt wel dat de hotspots waar veel (stationaire) drukte ontstaat (die ook de besmettingskans vergroot) wel in kaart zijn én dat burgers en bedrijven daar actief van op de hoogte kunnen komen. De app die de mobiliteitsgegevens zo weet te combineren met gegevens over daarwerkelijke besmettingen kan ons als maatschappij veel baat brengen.

Monitor op de week toe-/afname van besmettingen en ziekenhuis-opnames geeft inzicht

De Groningse Aletta Jacobs School of Public Health heeft samen met de Geodienst een fraaie (geo)grafische monitor in de lucht waarin op basis van RIVM-data de wekelijkse toe-/afname van besmettingen en ziekenhuis-opnamen zichtbaar worden gemaakt. Weer een bron die mooi combineerbaar kan zijn met de mobiliteitsdata zoals hiervoor benoemd. Klik op de kaart om deze te bekijken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.