Wegwijzer toepassen standaarden Omgevingswet operationeel

bron: wegwijzer voor de standaarden STOP-TPOD

Er werd als sinds juni 2018 aan gewerkt. De inhoud was toen nog volop inbeweging. Nu versie V098 begin 2020 gepubliceerd is er ook de wegwijzer voor de standaarden STOP-TPOD voor de omgevingswet. Toen nog onder de titel Praktijkrichtlijn STOP-TPOD. Geonovum / KOOP realiseerde zich dat de STOP- en TPOD-standaarden om effectief gebruikt te kunnen worden om een laagdrempelige ontsluiting vroeg. Het idee voor interactieve website voor eindgebruikers werd geboren. Dit om de kennis hoe STOP (STandaard Overheids- Publicaties)- en haar TPOD’s (Toepassings- Profielen Omgevings Documenten) praktisch te gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.