Beleid over BIT doorgelicht

ICT taakvolwassenheid vergroten om het omgaan met ICT-projecten te verbeteren

U weet het vast nog wel. Bureau ICT Toetsing werd opgericht naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Elias, die het falen van ICT-projecten bij de Rijksoverheid in een parlementaire enqûete onderzocht. in 2020 is het BIT beoogd als derde lijn van defensie al weer 5 jaar actief. In de tussentijd heeft de journalistiek regelmatig over de BIT-onderzoeken gepubliceerd. Met de instelling van het BIT werd beoogd de opdrachtformulering en beheersing van ICT-projecten te professionaliseren. Onderlggend werd beoogd de ICT-taakvolwassenheid van de rijksoverheid te vergroten.

Twynstra Gudde Adviseurs voerde collegiaal samen met iX-Change Organisatieadviseurs de door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer toegezegde vervroegde verplichte beleids-doorlichting ten aanzien van het bureau ICT-Toetsing (BIT) uit. Dit onderzoek liep parallel aan het eveneens door de staatssecretaris toegezegde onderzoek naar een Inspectie digitalisering. Dat onderzoek werd uitgevoerd door de collega’s van ABD-Topconsult en gelijktijding aan de Tweede en Eerste Kamer door de minister aangeboden.

Dit laatste onderzoek richt zich vooral op de positionering van het BIT. Uit de adviezen qua positionering kiest de bewindspersoon het alternatief om het BIT een structurele positie te geven als onafhankelijk adviescollege om de ICT-taakvolwassenheid van de Rijksoverheid qua ICT-projecten, -programma’s en grootschalige ICT-verandertrajecten te doen vergroten.

De samenhang tussen groeien in ICT-taakvolwassenheid en beter formuleren en beheersen van ICT-opdrachten wordt in de beleidsdoorlichting beschreven. Naar voren komt dat investeren in en monitoren op de juiste werking van het CIO-stelsel de crux is om de beoogde taakvolwassenheid te bereiken. Investeren kent hierbij een harde (geld en menskracht) én een zachte kant (bewustwording en verandervermogen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.