Beheer Meldkamers naar LMS-organisatie

Het had wat voeten in de aarde, maar het beheer van de meldkamers is door de veiligheidsregio’s overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking kortweg LMS. De LMS is een speciaal organisatieonderdeel van de Nationale Politie die het beheer van de meldkamers uitvoert. Denk daarbij aan het beheer van alle gemeenschappelijke meldkamersystemen waarmee 112-meldingen worden vastgelegd en uitgezet bij de hulpdiensten. De hulpdiensten blijven zelf de meldkamerfunctie voor hun discipline vervullen. Hiermee wordt een van de afspraken uit het transitie-akkoord afgerond.

Meldkamers veranderen voortdurend qua uitrusting en werkwijze

iX-Change Organisatie-advies voerde een tweetal opdrachten uit voor de veiligheidregio’s. Veiligheidsregio’s vervullen de meldkamerfuncties ten behoeve van de brandweer en de crisismanagement & rampenbestrijding in Nederland.

De eerste opdracht werd in begin 2018 collegiaal uitgevoerd met Twynstra Gudde Veiligheid en betrof het in kaart brengen van alle mogelijk over te dragen beheer-objecten. Dit tegen de achtergrond van het kunnen borgen van de continuïteit en innovatie van de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio’s. De beeld- oordeels- en besluitvorming over de inhoud van de overdracht werd door deze rapportage gevoed. Deze opdracht had het karakter van een analyse op het complexe werkgebied van de meldkamer. De meldkamer werd qua beheer ontvlochten uit de veiligheidsregio.

De tweede opdracht eind 2019 betrof het in kaart brengen van het dekkingsbeeld op de status per beheerobject voor de overdracht. Daarmee werden onder andere de risico’s bij overdracht geduid en de onderwerpen voor nadere uitwerking na de overdracht geagendeerd. Deze opdracht had het karakter van een doorlichting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.