Locatiepact: “Wijs met locatie”

“Begin 2019 maakte een groep van 30 Nederlanders, werkzaam bij overheid, in het bedrijfsleven en de wetenschap, een studiereis naar Silicon Valley. Zij bezochten een keur aan Amerikaanse high tech bedrijven, vonden inspiratie en constateerden een aantal dilemma’s. De bevindingen van de studiereis zijn geland in een locatiepact.” zo luidt de aankondiging van het locatiepact.

Locatie speelt dominante rol bij oplossen klimaatadaptatie vraagstukken (bron waterschap Rijn & IJssel)

Bovenstaande figuur laat zien dat bij het herinrichten van de ruimtelijke omgeving door veranderd ruimtegebruik locatie een dominante rol speelt. Nietalleen om te selecteren waar deze aanpassingen nodig zijn, maar ook om de verantwoordelijke actoren en belanghebbenden te kennen en met hen samen te werken aan de oplossingen. Digitalisering (registers, samenwerkingsomgeving en geografische informatiesystemen) en standaardaarden maken het mogelijk digitaal samen te werken aan deze maatschappelijke opgaven. Daarom is het delen van betekenisvolle locatiegegevens van groot belang. iX-Change Organisatieadvies levert graag haar bijdrage aan het mogelijk maken van dergelijke trajecten, standaarden, samenwerking en deelomgevingen. Dat maakt dat wij het locatiepact ook hebben ondertekend. De stichting RIONED ondersteunen we bij de GWSW-standaard die bij zowel het klimaatadaptatie- als energietransitievraagstuk het betekenisvol delen/uitwisselen van gegevens over stedelijk water (rioleringen e.d.) mogelijk maakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.