Standaarden digitaal stelsel omgevingswet

Ruim drie jaar wordt er koortsachtig ontwikkeld aan de STOP-TPOD-standaarden voor het Digitale Stelsel Omgevingswet ook bekend als DSO. Afgelopen kwartaal (kwartaal 1 2019) startte de omslag van innoveren naar de fase van rijping en implementeren.

Een werkende keten realiseren was en is het doel. De testritten van de MPV met de naam DSO met een STOP-TP chassis. Dat was in andere woorden ook de boodschap van de DSO-programmamanager Bert Uffen bij de start van alweer de 10e AGILE-programma increment (stap) van het DSO-programma begin april 2019.

Deze STOP-TPOD-standaarden bestaan inmiddels uit vier onderdelen en bijbehorende documentatie en praktijkrichtlijn.

  1. Dat is te eerste een informatiemodel om DSO-brede begrippen en hun samenhang éénduidig te maken voor eenieder. In dat model is ook de formele bekendmaking in de LVBB van BZK-KOOP opgenomen. Voor de opgenomen begrippen zijn initiële (limitatieve en uitbreidbare) waardenlijsten opgenomen.
  2. Ten tweede een uitwisselmodel om de inhoud van een omgevingsbesluit (ook wel omgevingsdocument genoemd) te kunnen coderen en in digitaal bericht aan de LVBB respectievelijk DSO vanuit het bevoegde gezag te kunnen verzenden. Het omgevingsbesluit omvat de initiële regeling of de mutaties daarop zowel qua regels als werkings-gebieden en de daarop toegevoegde annotaties. Annotaties die het geheel machine-leesbaar en machine-verwerkbaar maken.
  3. Ten derde een presentatiestandaard die met behulp van een symbolenbibliotheek, symbolisatietabellen en spelregels voor functioneel presenteren ervoor zorgen dat de weergave van de besluiten voor éénieder getoond kunnen worden, zonder een keurslijf op te leggen. De tekst en gegevens die tot het besluit behoren blijven bij elke presentatie dezelfde om juridisch correct te blijven.
  4. Het vierde onderdeel zijn de toepassingsprofielen van de STOP/TP standaard. Met deze toepassings-profielen wordt aangegeven welke elementen van STOP/TP verplicht, facultatief of niet mogen voorkomen in een Ow-besluit. Die zijn per wetsinstrument van de Omgevingswet, tegen de achtergrond van de spelregels van de Bekendmakingswet, opgenomen in een TPOD. TPOD staat voor het Toepassings-Profiel Omgevings-Document. Validatieregels benoemen wat verplicht, facultatief of niet mag voorkomen qua elementen in het besluit. De strekking van de inhoud valt onder de beleidsvrijheid van het bevoegd gezag. Met STOP-TPOD wordt de wijze van digitaal coderen qua digitalisering meer betekenisvol.
Deze TPOD <theepot> zag ik in Leiden in een etalage; de V097 TPOD’s zijn minder chique maar wel functioneel doeltreffend.

De fase die per 1 april 2019 is gestart, richt zich op het implementatierijp maken van de standaard, aanvullen van waardenlijsten, aanvullen van ontbrekende elementen en vooral van overdragen van kennis over, ervaring met en samen ervaren van effect die deze grote stap voorwaarts in digitaliseren van wet- en regelgeving in de Leefomgeving in Nederland voor alle bestuurslagen met zich mee brengt.

Als projectleider STOP-TPOD heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier en energie de eerste fase van ontwikkelen met de realisatie van versie V097 mogen afronden. Ik dank dan ook iedereen met wie ik deze lastige maar uitdagende opgave heb mogen uitvoeren. Ik ben dan ook blij dat ik zie dat het stokje nu aan velen wordt doorgegeven en zie de verdere afhechting en vervolmaking van de STOP-TPOD standaard ook met vertrouwen tegemoet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.