Verbinden van werelden in één keten

Verbinden van werelden in één keten

De aanstaande beweging waarin meldkamers van de hulpdiensten elkaars taken moeten kunnen overnemen, heeft een impuls op het harmoniseren van werkwijze en informatiebronnen tot gevolg. Voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s werden we gevraagd om de samenhang en effecten van  harmonisatie in kaart te brengen en aan te geven welke veranderstappen daarin door de veiligheidsregio’s en haar samenwerkingspartners gezet kunnen worden.

Via een analyse van de informatieproducten die in de preparatie- en preventie-fase worden gemaakt werd na gegaan hoe deze passen in de informatieproducten die tijdens de acute fase (repressie) worden gemaakt. De inhoud daarvan komt deels uit de voorliggende fasen en deels uit de inzet van hulpdiensten. De meldkamer coördineert de inzet en heeft dus behoefte aan adequate informatie. Omdat ook rekening gehouden moet worden met de situatie waarin de inzet moet worden opgeschaald naar een crisis-inzet, is het ook van belang dat de informatie en werkwijze opgelijnd wordt aan de situatie tijdens een opgeschaalde meldkamer en geactiveerde crisisorganisatie.

Met deze transitie-opgave werd in kaart gebracht op welke punten werkwijze en informatieproducten oplijning behoeven om het proces van taak-overname te kunnen garanderen.

Deze opdracht werd uitgevoerd voor het IFV Instituut Fysieke Veiligheid in samenwerking met samenwerkingspartner Twynstra Gudde Veiligheid

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.