Meedenken over een sectorale begrippencatalogus

Meedenken over een sectorale begrippencatalogus

Het IFV Instituut Fysieke Veiligheid wilde nagaan hoe zij de uit het innovatietraject iNowIT geboren sectorale catalogus genaamd Firebrary in beheer kon nemen en wat daarbij aan de orde komt en voor nodig is. Een van haar vragen ging over de potentiële inhoud van het woordenboek en de onderliggende technologie. Firebrary is namelijk gebaseerd op de open linked data technologie waarmee op een flexibele manier raadpleging van begrippen en andere definities kan worden gerealiseerd. Ook de stelselcatalogus van de omgevingswet en die van de wereld van cultureel erfgoed zijn op deze technologie gebaseerd. Eigenlijk biedt een dergelijke catalogus daarmee veel meer dan alleen de opslag en slimme bevraagbaarheid van begrippen en haar definities. Men kan ook zaken als waardelijsten, procedures enz. makkelijk opslaan en raadplegen. Ook het decentraal beheer is hiermee realiseerbaar.

Maar het hebben van de technologie en een catalogus als voorziening alleen maakt nog geen zomer. Sectoraal begrippenbeheer is best een veranderopgave omdat ze drie zaken bijeenbrengt. Ze vereist namelijk samenwerken, vergaand digitaliseren (expliciet maken) en veranderen. De verandering zit zowel op het vlak van verwerven van persoonlijke als organisatorische competenties, en een urgentie en een ambitie. De ambitie is daarmee de stip op de horizon. De urgentie is de katalysator die maakt dat het veranderproces start en in beweging blijft. De samenwerking groeit als mensen de toegevoegde waarde zien doordat ze die ook ervaren. Zien is daarbij geloven. Een verhaal of een belofte op zich overtuigt alleen de voorlopers.

De veiligheidsregio’s (de klanten van het IFV) kozen op basis van de uitkomsten van het onderzoek voor een stapsgewijze groei van hun begrippencatalogus. De voorgestelde groeistrategie past daarmee bij hun ambitie en verandervermogen. De stip op de horizon van een volwaardige definitiecatalogus blijft daarbij hun kompas voor de toekomst.

Deze opdracht werd uitgevoerd voor het IFV Instituut Fysieke Veiligheid in samenwerking met samenwerkingspartner Twynstra Gudde Veiligheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.