Betekenisvolle data & Standaarden maken digitale transitie mogelijk

De BIM-Loket-organisatie werkt al enige tijd als de uitvoerings- en stimuleringsorganisatie voor BIM in de bouwsector. BIM staat voor Bouw Informatie Model wat als model voooral keteninformatisering in de bouwsector mogelijk maakt. En dan vooral om als productmodel aan te geven wat het bouwproduct omvat en hoe het inelkaar zit. Omdat een bouwwerk veelal door vele bouwers samen in elkaar gezet wordt, passen de BIM-productmodellen in en op elkaar en kan veel pas en meetwerk, maar ook vooral faalkosten vermeden worden.

In de bouwsector levert de BIM-standaard het recept voor toevoegen van extra informatie aan een gegevensverzameling die het bouwwerk beschrijft. De gegevensverzameling bevat daardoor meer betekenisvolle gegevens, waardoor de spelers in de keren beter en sneller hun werk en producten op elkaar kunnen afstemmen. Dat meer informatie toevoegen aan een gegevensverzameling vergt wel een sluitende beschrijving en modellering van het productmodel. In de bouwsector is dat het BIM. Er zijn meerdere BIM-standaarden. Wil je meer weten kijk dan op de open atlas.

In de plan tot publicatie-keten van de Omgevingswet, die deel uitmaakt van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), staat ook een dergelijke digitale transitie op stapel. Met behulp van de STOP/TP standaard en TPOD-toepassingsprofielen kan eveneeens meer betekenis aan gegevens (over regels en hun werkingsgebieden in de fysieke leefomgeving) worden toegevoegd.

Ook hier geldt dat de standaard zelf geen betekenis toevoegt. Het zijn gebruikers en applicaties die de standaard gebruiken die meer betekenis toe kunnen voegen en daarmee de keteninformatisering een impuls geven. De sleutel voor succes voor dergelijke standaarden ligt dus vooral in het weten aan te boren van het verandervermogen van gebruikers en softwarebouwers. De overgedragen keteninformatie daarna is de motor voor de digitale transitie die zich voltrekt. Dat geldt bij BIM in de bouwwereld en bij STOP/TPOD in de wereld van planjuristen en beleidsmakers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.