INSPIRE Congres & STOP/TPOD standaarden

Op het INSPIRE congres 2018 in Antwerpen namen we de Europese vakgenoten in het Geodomein mee in de wondere wereld van de STOP/TPOD-standaarden. De INSPIRE-richtlijnen die door de Europese Commissie zijn vormgegeven dienen door alle lidstaten te worden nageleefd en geïmplementeerd. Ze regelen de uniforme onbelemmerde toegang tot geo-gegevens die de fysieke leefomgeving beschrijven. Het Nederlandse INSPIRE-loket is de website PDOK.

De kern van de in Antwerpen gehouden presentatie was dat de introductie van STOP/TPOD een digitale transitie in luidt en dat Nederland met mapping de INSPIRE-richtlijn denkt te blijven borgen. De Omgevingswet entameert de integratie van 26 wetten in de fysieke leefomgeving, samenwerkende overheden en maar ook dat de digitale vorm prevaleert boven de analoge vorm van vastleggen van regels en hun werkingsgebieden. De TPOD-standaard implementeert  de toepassingswereld van de omgevingswet binnen de generieke STOP-standaard (Bekendmakingswet). STOP introduceert de mutatiegerichte aanlevering en presentatie van Ow-besluiten. De werkwijze schakelt om van periodieke initiële vernieuwde documenten (vaak tekstgericht) naar een stroom van mutatiegerichte aanpassingen (tekst- & werkingsgebiedgeoriënteerd). Daarenboven kan veel meer informatie aan de platte tekst en geometrie van het Ow-besluit worden toegevoegd. Annoteren is daarbij de verzamelterm voor het toevoegen van informatie. Deze informatie helpt bij het selecteren, zoeken en vinden en presenteren van de Ow-besluiten. Overzicht op Poster Omgevingswet INSPIRE 70x100cm

Bij het presenteren van de inhoud van Ow-besluiten worden enerzijds de juridische principe van onveranderlijkheid geborgd maar ook flexibiliteit van weergave van multidomein gegevens gefaciliteerd. Het mechanisme van functioneel presenteren zorgt daarvoor.

Lees meer op 20180918 INSPIRE Conferentie DSO STOP-TPOD presentatie dinsdag 1415 Gorilla 1

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.