Geo-overheidsportaal PDOK ongekend populair

De naamgeving is misschien niet zo sexy en roept vragen op , maar wie de site heeft bezocht, raakt snel verslaafd aan wat het portaal www.pdok.nl allemaal biedt. 8 miljard hits sinds het initiatief in 2008 werd geboren.

PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart en is het INSPIRE-loket van de Nederlandse overheid. Ontstaan uit een slimme invulling door de EU-plicht om aan de INSPIRE-wetgeving te voldoen te combineren met het raadpleegbaar maken van de rijke schat aan locatie-gegevens die de Nederlandse overheid rijk is. Locatiegegevens heten ook wel Geo-data en ontsluiten allerhande gegevens via hun locatie, uitgedrukt in coördinaten en geometrie.

Technisch loopt PDOK voorop dankzij de inspanningen van het kadaster om onderliggend open linked data technologie in te bouwen. De koppelvlakken die het platform biedt bieden slimme applicatiebouwers fantastische mogelijkheden allerhande gegevens te combineren en via nieuwe diensten aan te bieden. Een effect dat in 2009 bij het maken van de busisness case / public case werd vermoed. Toch was het vooral de samenwerking tussen overheden dat mede de basis vormde onder een positieve businesscase voor PDOK. De grote aanbieders van geodata besloten niet langer apart te blijven inwinnen maar elkaars geodata te gaan gebruiken. Het kennen van de kwaliteit van de data was daarin natruurlijk een belangrijke voorwaarde. Ook het feit dat de geo-basisregistraties via het portaal worden ontsloten heeft het gebruik sterk bevorderd.

Eind juni 2018 stonden de betrokkenen stil bij de samenwerking en wat het hen gebracht heeft. Het concept van klein beginnen en dan uitbreiden is een succesfactor gebleken. Laten zien dat het werkt ook. Dat biedt de inspiratie naar snelle volgers. Dat de kosten en de baten niet bij dezelfde partijen liggen is meermaals lastig gebleken, maar leidde niet tot het afschalen van de populaire voorziening. De public case is hier belangrijker dan de smalle business case. Wel wordt het gesprek gevoerd hoe deze dienstverlening vanuit de overheid enigszins kostendekkend kan worden gehouden. Dat blijkt geen politiek vraagstuk te zijn. Dus geen databelasting of verstrekkingskosten, maar slimme verdienmodellen lijkt het devies. En dat is precies de omslag in denken die past bij deze vorm van digitale transitie in de geo-wereld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.