Agile werken: de essenties

AGILE werken: de essenties

Over AGILE werken worden inmiddels hele (digitale) boekenkasten volgeschreven en verhalen gehouden. Het roept de vraag op wat de essentie nu eigenlijk is en welke effecten het gebruik van deze filosofie van werken (realiseren) doorwerkt in uw organisatie? Onderliggend zijn het de methoden en technieken zoals SAFE die u kunt gebruiken om AGILE werken een plek te geven in uw projecten en/of uw organisatie. Maar primair is het begrip van de filosofie en sturingsmechanisme dat uitgaat van AGILE werken dat begrepen moet worden om er verantwoord JA, MITS en HIER WEL en DAAR NIET te kunnen zeggen.

AGILE werken is vooral gericht balanceren (integraal afwegen)

AGILE-werken is vooral balanceren. Primair balanceren met het realiseren van optimale baten bij gekozen inspanningen. Daarbij worden klant/businesswaarde (1), kwaliteit (2) en de beheerste manier van realiseren (3) integraal afgewogen.

  1. Bij klant/businesswaarde wordt de balans gezocht tussen de bijdrage aan het reactievermogen (snelheid), bijdrage aan klanttevredenheid en de financiële bijdrage.
  2. Bij kwaliteit (definitie van klaar) wordt de balans gezocht tussen de  professionele maat, klanttevredenheid en het passen in de architectuur van de organisatie
  3. Bij de beheerste manier van realiseren wordt de balans gezocht tussen de kosten, doorlooptijd en reikwijdte (scope)

 Afwegen van klant & businesswaarde

Omdat AGILE werken van oorsprong uit de ICT-wereld komt, wordt de klantwaarde en businesswaarde vaak in één adem genoemd. Dat is wanneer  men ICT-functionaliteit maakt, ook meestal het zelfde. De klant interpreteert de functionaliteit als een middel om de toegevoegde businesswaarde te genereren. Daarbij worden aspecten als de financiële bijdrage, de bijdrage aan het reactievermogen (time-to-market of snelheid van acteren in de markt) alsmede de bijdrage aan het vergroten van de klantgerichtheid (wat een voordeel in de markt impliceert), afgewogen. Dat wordt geillustreerd in de bovenste driehoek in naastgeplaatste figuur.

 

 

Afwegen van kwaliteit

AGILE-werken gaat anders om met het benoemen en accepteren van kwaliteit. Kwaliteit wordt veelal via de definitie van klaar (Definition of Done DoD) bepaalt.  Daarmee ontstaat een combinatie van de keuze voor de reikwijdte (scope) en de klanttevredenheid. Maar daarachter gaan impliciet ook twee andere kwaliteitselementen schuil. Zo wordt de professionele maat en de mate waarin de oplossing duurzaam past in de organisatie- (of systeem)-architectuur ook meegenomen. Dat wordt geillustreerd in de linkeronder driehoek in naastgeplaatste figuur.

 

Afwegen van beheerst realiseren

Agile werken gaat expliciet om met het beheersen van tijd (doorlooptijd), geld (primair o.b.v. capaciteit) en reikwijdte (scope). Feitelijk worden doorlooptijd en geld gekozen en daarmee de reikwijdte irt kwaliteit qua omvang en diepgang bepaalt door de producteigenaar die namens de klant optreed als beslisser. De balans wat binnen een vaste periode (sprint en/of programma-increments) met het team gerealiseerd kan worden wordt telkenmale aan het begin en einde van sprints bepaald en bijgesteld. Zo wordt een optimaal resultaat met de beschikbare middelen en tijd bereikt. Dat wordt geillustreerd in de rechteronder driehoek in naastgeplaatste figuur.

Door veel uitwerkingsvrijheid bij het team te beleggen (en geen ingewikkelde tijdrovende beslisstructuren te benutten) kan snel geacteerd worden.

Integraal afwegen in organisatie perspectief

Wanneer AGILE werken niet alleen binnen één project wordt gebruikt , maar binnen een organisatie, domein of keten als geheel komen meer aspecten bij het afwegen om de hoek kijken zoals de portfoliowaarde, de samenhang en de risico’s van individuele projecten in de gehele portfolio. Men moet zich daarbij realiseren dan AGILE werken dan verder gaat dan een methodologie voor realisatie en systeemontwikkeling. Het wordt dat een attitude en vaste werkwijze in het vormgeven van de gewenste wendbaarheid. Dat is een veranderopgave die verder gaan dan anders werken in een projectteam. Dergelijke trajecten kosten veelal meerdere jaren en vergen veel van organisaties, het personeel en samenwerkingspartners. Dat wordt geillustreerd in de middelste driehoek in naastgetoonde figuur.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.