BusinessCase of Public Case?

BusinessCase of Public Case?

Overheden beslissen op meer gronden dan geld alleen.

 

Sinds de introductie van PRINCE II is de businesscase niet meer weg te denken bij de besluitvorming om een nieuw project te starten. Ook wanneer deze projecten via de AGILE werkwijze worden vormgegeven. Waar voorheen projecten om te bezuinigen  werden gestart, speelt het bereiken van een voorsprong of schaalsprong steeds vaker het motief. Ook overheden beslissen steeds vaker niet alleen op basis van terugverdientijd maar kijken ook naar maatschappelijke factoren. Visie gaat verder dan financieel verantwoord investeren. Even verder kijken dan de eigen berg. Over de horizon kijken. De omgevingswet met haar digitaal stelsel en ook de geo-samenwerking en portaal PDOK zijn daarvan mooie voorbeelden.

 

De Public Case is een probaat middel om maatschappelijk verantwoorde investeringen te rechtvaardigen.

 

Bij het initiëren van een project of programma speelt vandaag de dag al snel een bezuiniging of kostenreductie. Vaak gaat dat samen met het realiseren van een innovatie, waar samenwerking onlosmakelijk een onderdeel van uitmaakt. Steeds vaker ontstaan samenwerkingsverbanden waar gezamenlijk een informatie- of kennisinfrastructuur wordt opgebouwd of geëxploiteerd. Bij dergelijke initiatieven wordt in de fase van het opstellen van een projectbrief of PID (Project Initiatie Document) (De PRINCE II term voor een Plan van Aanpak) de business case gebruikt om de zakelijke investering voor het initiatief te onderbouwen. Niet zelden worstelt zowel de opdrachtgever(s) als de projectmanager in spé met het feit dat de financiële cijfers moeilijk te kwantificeren zijn. Kwalificatie van de voordelen wil in de regel nog wel lukken.

Publiek belang gaat verder dan financieel gewin

Het resultaat kan zijn dat de businesscase erg dun wordt en op basis van fianciële argumenten zelf niet door kan gaan. De public case maar ook het AGILE-denken in organisatieoverstijgende klantwaarde biedt hier soelaas. Zonder een omvangrijk traject in te gaan dat veelal samen hangt met het uitvoeren van een maatschappelijke kosten baten analyse MKBA volgens de OEI systematiek (OEI = Overzicht Effecten Infrastructuur), kunnen de argumenten die ten grondslag liggen aan de visiegestuurde ontwikkeling scherp gemaakt worden. Maatschappelijke effecten worden samenhangend gekwalificeerd en verbonden aan politieke afspraken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.