Betekenisvol verbinden met informatie

Betekenisvol verbinden met informatie

Recent las ik het boek “Betekenisvol verbinden van informatie met BP4mc2-praktijkervaringen”  een uitgave van het Platform Implementatie Linked Open Data. De auteurs werken inmiddels, net als ik, stuk voor stuk aan het digitale stelsel omgevingswet (DSO) waar linked data principes ook benut worden. Het boek neemt ons mee aan de principes en werking van linked data en kan als zodanig gezien worden als een blik “onder de motorkap“. Ik focus me in dit bericht vooral op de meerwaarde van linked data.

Die meerwaarde bestaan ten eerste uit het feit dat de informatie via de “link” ook voorzien worden van de context waarin de informatie gebruikt kan worden. De bijsluiter (de metadata) zit er als het ware bij. Daarmee is het potentiële gebruiksgebied opeens veel groter. Uitwisselen kan veel makkelijker en zonder verlies van betekenis plaatsvinden.

Een tweede meerwaarde is dat via het gebruik van unieke sleutels (URI’s) de informatie  ook als een keten van informatie onderling gerelateerd kan worden. Daarmee kan betekenisvol doorzoeken ondersteund worden. Zoals surfen op het internet maar dan zonder dat je plots in hele andere context bevindt en je afvraagt waarom en hoe je op de webpagina belandt bent.

De derde meerwaarde is dat het onderliggende manier van modelleren van de werkelijkheid de mogelijkheid biedt om deze betekenisvol te ontleden. dat ontleden zorgt ervoor dat alle afgeleide begrippen op de basisbegrippen die niemand ter discussie stelt zijn gebaseerd en dat die wijze van afleiden ook expliciet is gemaakt. Daarmee wordt machine-leesbaarheid van informatie langs (on)gestructureerde weg mogelijk.

Het gedachtegoed wordt zoals gezegd volop gebruikt in het DSO en de STOP-TPOD-standaarden. Daar waar ‘regels‘ verbonden worden met de ‘gebieden‘ waar zij hun werking hebben. En daar waar extra informatiekarakteristieken van die regels en gebieden en de verbindende “heeft werking in” via annotaties worden toegevoegd. En zo wordt de juridische informatie over de leefomgeving betekenisvol gecodeerd met het doel breed hergebruik (omdat de context meegeleverd wordt) mogelijk te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.