VNG Festival Omgevingswet Amsterdam

We schrijven 15 november 2017 wanneer ik het VNG Festival Omgevingswet in de Kromhouthal in Amsterdam bezoek.  Als projectleider van de STOP-TPOD-Standaarden namens Geonovum en KOOP verzorg ik samen met collega Gijs Koedam een korte presentatie over de resultaten van de praktijkproef in het 3e kwartaal van 2017. We hebben gekozen voor een “doe”-vorm waarbij de deelnemers na een korte inleiding van onze kant het proces van het meedoen aan een praktijkproef aan de lijve ervaren. Deze werkvorm past in de manier waarmee we de veranderopgave tastbaar willen maken. De digitalisering van het maken van ‘regels’ voor de fysieke leefomgeving in het kader van de Omgevingswet gaat namelijk ook gepaard met het expliciet maken van de ‘gebieden’ waar de ‘regels’ hun werking hebben. Ook worden voor het proces van bekendmaken van besluiten van het bevoegd gezag en het ontsluiten van deze besluiten allerhande ‘annotaties’ toegevoegd. Annotaties die bijvoorbeeld de samenhang, oorsprong van gebruikte gegevens en metadata over het besluit t.b.v. bekendmaken in de digitale vorm via de STOP-TPOD-standaard worden gecodeerd. De wijze waarop de ‘regels’, ‘gebieden’ in een documentstructuur landen beïnvloedt de onderhoudbaarheid en doorzoekbaarheid van het besluit in hoge mate. En juist dat hadden we als meemaak-ervaring op het programma staan. Zo dragen we ons steentje bij aan de opgave die de samenwerkende overheden hebben bij het maken van de ‘regels’. Onze volgende presentatie doen we bij Provero.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.